برگزیده ترین مقالات جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

نظری به چند مولفه مهم در باب رعایت حقوق مردم (بررسی دیدگاه های امام خمینی)


امام از اول می گفت اگر عدالت نباشد مشروعیت هم وجود ندارد حتی اگر طرف نماز شب خوان هم باشد باید کار فرد عادلانه باشد. منتهی عدالت نکته ظریفی است که در همان جا بعضی اوقات و بعضی مردم دچار اشتباه می شوند. آن جایی است که مردم تساوی را با عدالت یکسان می بینند.

بیشتر ...

جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره)

اگربخواهیم آزادی مورد نظر امام را تقسیم بندی های متعارف در مورد آزادی مورد سنجش قرار دهیم ، آزادی مورد نظر امام ذیل مفهوم مثبت آزادی قرار می گیرد و چون به مفهوم دولت مسئول و غایت مند توجه دارند ، قطعاً از نظریۀ دولتِ حداقل که در ذیل «آزادی از» قرار می گیرد ، فاصله می گیرند و بر همین اساس «آزادی برای چه» از نظر امام حول برداشتی مثبت از آزادی می چرخد که مسائل ارزشی و هنجاری در آن مطرح می شود و قطعاً دین به مثابۀ یکی از منابع عمدۀ تعیین ارزش ها و غایات زندگی فردی و اجتماعی اهمیّت می یابد.

بیشتر ...

چند مولفه مهم در باب حقوق مردم از منظر امام خمینی

تردید ندارم که یکی از دغدغه های مهم امام همین رسیدگی های رفاهی و اقتصادی به مردم است و این طور نیست که امام راجع به این نیاز مردم ذره ای بی تفاوت بوده باشند.

بیشتر ...

حقوق اقلیتها در نظریه سیاسى امام خمینى(س)

در نظریه امام خمینى(س) بر حق حیات و ایجاد شرایط مطلوب زندگى براى اهل کتاب و غیر مسلمانان تأکید شده است. ضمن اینکه تأکید به برابرى اقلیتها با سایر افراد شده است و اینکه با آنان بر طبق انصاف و قانون رفتار خواهد شد. همچنین بر احترام حقوق و عقاید آنان، آزادى در انجام فرایض دینى و مذهبى، آزادى در اظهار عقیده و... تأکید شده است.

بیشتر ...

امام، انقلاب، آزادی

آزادی در اسلام در دو بعد مادی و معنوی و برپایه توحید و نفی اسارت و رهایی از هوای نفسانی و قیود و بندهای اجتماعی است، در حالی که آزادی در مکاتب غربی، تکیه بر عنصر مادیت و اصالت فرد و اجتماع است. آزادی از دیدگاه امام به عنوان یک حق فطری برای بشر، اراده افراد تحت عبودیت حق و نفی سلطه و سلطه پذیری است.

بیشتر ...

تاکید امام بر احترام به اقلیت های مذهبی از بدو پیروزی انقلاب

در پانزدهمین روز پیروزی انقلاب، حضرت امام خطاب به ارامنه‏ ای که کنار ایشان نشسته‏ اند با تأکید بر اینکه «ما برای اقلیتهای مذهبی احترام قائل هستیم و اینها اهل ملت ما هستند و اهل مملکت ما هستند» برای آنها در سایه اسلام، زندگانی مرفه و آزاد همراه با سربلندی آرزو می ‏کند.

بیشتر ...

جایگاه قانونگذاری در جمهوری اسلامی

اگر این عبارت امام و در واقع فتوای ایشان در مورد رعایت حقوق اقلیتهای دینی اعم از کتابی و غیر کتابی، یعنی اعم از اقلیت های دینی رسمی و غیر رسمی مبنی بر محترم بودن جان و مال آنها بخوبی واکاوی و تجزیه و تحلیل شود می تواند برخی از احکام قانونی بخصوص در امر کیفری که به نظر می آید بر اساس عقیده مذهبی تبعیض آمیز است و مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد.

بیشتر ...

نگاهی اجمالی به حقوق اقلیت های دینی از منظر امام خمینی(س)

در منظومه فکری حضرت امام خمینی(س) اقلیت ها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق و احترام کامل برخوردارند.

بیشتر ...

نظر امام خمینی درباره حقوق و جایگاه اقلیت های دینی از آغاز انقلاب اسلامی

همه اقلیتها مطمئن باشند که اسلام با اقلیتها همیشه به طور انسانی، به طور عدالت، رفتار کرده است و همه در رفاه هستند. و اینها هم مثل سایر اقلیتها جزئی از ملت ما هستند، و ما و آنها با هم در این مملکت زندگی می کنیم ان شاء اللَّه. شما هم که زرتشتیها هستید و همیشه خدمتگزار این ملت و این مملکت بودید، باید به کار خودتان ادامه بدهید و وحدت کلمه را حفظ کنید. از خداوند تعالی توفیق همه ملت ایران را خواهانم.

بیشتر ...

کرامت اهل کتاب در نظام حقوقی اسلام

هدف مقاله، بررسی این موضوع است که آیا غیرمسلمانان به صرف انسان بودن از شرافت، کرامت و حیثیت ذاتی برخوردار هستند یا نه؟ آیا بهره مندی از حقوق انسانی مشروط به داشتن عقاید خاص است؟ یا این که به صرف انسان بودن از کرامت بهره مندند؟ ضرورت و اهمیت این موضوع، به این جهت است که یکی از مباحث قابل توجه درحقوق بین الملل و حقوق بشر، مسأله کرامت ذاتی انسان است. طرح دیدگاه حقوقی اسلام به توسعه و تعمیق حقوق بشر کمک نموده و مانع تبلیغات سوء دشمنان و بدخواهان نیز خواهد شد.

بیشتر ...