برگزیده ترین مقالات جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تبیان

تبیان مجموعه آثاری است که در هر مجلد آن مواضع و رهنمودهای امام خمینی (س) با استناد به تألیفات ایشان و صحیفه امام درباره موضوعی خاص، گردآوری و منتشر شده است.

تبیان مجموعه آثاری است که در هر مجلد آن مواضع و رهنمودهای امام خمینی (س) با استناد به تألیفات ایشان و صحیفه امام درباره موضوعی خاص، گردآوری و منتشر شده است. این مجلدات حدود 50 عنوان می باشد. پژوهشگران گرامی برای استفاده از این مجموعه می توانند اینجا را کلیک کنند.