خاتمه یافته

مسابقه «گفتگو با امام روح الله»
دلنوشته نویسی

خاتمه یافته

اخلاق و معنویت در سیره و اندیشه امام خمینی(س)

خاتمه یافته

یازدهمین جشنواره بین المللی شعر یار و یادگار

خاتمه یافته

شانزدهمین جشنواره سراسری شعر روح الله

خاتمه یافته

جشنواره تئاتر صحنه ای -ویژه استان اصفهان

خاتمه یافته

جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی روح الله

خاتمه یافته

جشنواره تئاتر سراسری خیابانی «روح الله»

خاتمه یافته

دومین جشنواره تئاتر استانی روح الله

خاتمه یافته

دومین جشنواره کشوری نمایشنامه نویسی روح الله

خاتمه یافته

پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن

خاتمه یافته

نخستین جشنواره کشوری نمایشنامه نویسی روح الله

خاتمه یافته

اولین جشنواره تئاتر استانی روح الله

خاتمه یافته

مسابقه عکس روح الله

خاتمه یافته

برگزیده ترین مقالات جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

خاتمه یافته

نخستین جشنواره داستان روح الله

خاتمه یافته

دهمین جشنواره بین المللی شعر یار و یادگار

خاتمه یافته

همایش بین‌المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س)
سالن همایش های پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی - تهران 1395

خاتمه یافته

نهمین جشنواره بین المللی شعر یارو یادگار

خاتمه یافته

همایش بین المللی قرآن و امام خمینی

خاتمه یافته

همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س)

خاتمه یافته

هشتمین جشنواره بین المللی شعر یار و یادگار

خاتمه یافته

سومین جشنواره عکس و پوستر «دل دیده»