دومین جشنواره تئاتر استانی روح الله

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
باسمه تعالی موسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی(س) اصفهان برگزار می نماید: فراخوان دومین جشنواره تئاتر استانی «روح الله» (تئاتر صحنه ای ، خیابانی و بخش ویژه کودک و نوجوان ) امام خمینی(س) ودیعه خداوند سبحان در زمان‌ما بود. حجت خدا برما و نشانه‌ی عظمت الهی، قانون مدار نظم در زندگی فردی و اجتماعی، شاگرد صدیق، مومن و مخلص مکتب نبوی بود. سادگی و بی پیرایگی و استغنای ذاتی، شخصیت آن زاهد وارسته را در مرتبه ای از ارتقاء قرار می دهد که هرگز تن به آرایش خویشتن با پدیده های رنگارنگ و چشمگیر اهل دنیا نمی سپارد. موسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی(س) اصفهان به منظور پاسداشت ارزش های آن بزرگ مردالهی ، دومین جشنواره تئاتر روح الله را در بخش های : تئاتر صحنه ای ، خیابانی و تئاتر کودک و نوجوان در بخش ویژه را برگزار می نماید. اهداف: اشاعه و ترویج اندیشه و سیره عملی حضرت امام خمینی(س) همچنین گرامی داشت مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی موضوعات جشنواره : موضوع اصلی جشنواره اندیشه امام خمینی(س) است ، هنرمندان می توانند علاوه بر پرداختن مستقیم به شخصیت امام راحل و سایر موضوعات با محوریت اندیشه و سیره عملی حضرت امام خمینی(س) از قبیل :وحدت، آزادی و آزادگی، صلح، اندیشه حکومتی، مردم سالاری ، وصیت نامه امام خمینی(س)، ساده زیستی ، اعتدال ، اخلاق و کرامت انسانی، عدالت، عبادت، امام و دفاع مقدس، امام و انقلاب اسلامی، امام و خانواده ، امام وجوانان ، شخصیت زن از دیدگاه امام ، استکبار ستیزی ، قانون مداری ، عقل گرایی ، امید به آینده ، مبارزه با تحجر وخرافات و موضوعات مشابه اقدام به ارسال اثر نمایند.

خبرها و رویدادها
نمایش همه خبر‌ها