همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س)

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
یکی از دغدغه های بنیادین جوامع بشری حق مدار معاصر، مسئله « جایگاه حقوق مردم و چگونگی تأمین آن » است.گفتمان دینی اغلب «تکلیف مدار» قلمداد شده است. پرسش اساسی این است که آیا حکومت دینی می تواند نسبت به کرامت و حقوق و آزادی های شهروندان و بویژه اقلیت ها، پایبند باشد؟ برخی به این مسئله با دیدۀ تردید نگریسته اند.البته گفتمان دینی با مفهوم حق و حق مداری بیگانه نبوده است و از دیرباز در پژوهش های اسلامی، درباره اهتمام به «حق الناس»، دست مایه های ژرفی وجود داشته است. امام خمینی1 در امتداد این رویکرد در اظهارات و بیانات خویش و بویژه در عملکرد ده ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نمود تا گفتمان «حق مداری» و «حقوق شهروندی» را بارور نماید. اما چالش های نظری و عملی این حوزه همچنان در انتظار تامل ها و اندیشه ورزیهای نخبگان حوزه های گوناگون علوم اسلامی و اجتماعی است.خصوصا که در دوران معاصر و با پیشرفت تکنولوژی، عرصه های جدیدی از توجه به حقوق مردم پدید آمده است و این مقوله در حوزه های نوینی چون نظارت، توسعه، سلامت ، محیط زیست و تصدی مشاغل حائز اهمیت گردیده است. همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره)»، جایگاه حقوق مردم در حکومت دینی را با تأکید بر اندیشه های امام خمینی به بحث می گذارد.

خبرها و رویدادها
نمایش همه خبر‌ها

 • فرازی از بیانات آیت‌الله سید حسن خمینی

  حقوق مردم در حکومت دینی

 • موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) برگزار می نماید

  همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)

  همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی، یکی از سلسله همایش ها در این باب است که با همت موسسه در سطح بین المللی، با بهره برداری از دیدگاهها، آراء و نظرات اندیشمندان و صاحبنظران داخلی و خارجی برگزار می شود.

 • فراخوان همایش

  یکی از دغدغه های بنیادین جوامع بشری حق مدار معاصر، مسئله « جایگاه حقوق مردم و چگونگی تأمین آن » است.گفتمان دینی اغلب «تکلیف مدار» قلمداد شده است. پرسش اساسی این است که آیا حکومت دینی می تواند نسبت به کرامت و حقوق و آزادی های شهروندان و بویژه اقلیت ها، پایبند باشد؟ برخی به این مسئله با دیدۀ تردید نگریسته اند.البته گفتمان دینی با مفهوم حق و حق مداری بیگانه نبوده است و از دیرباز در پژوهش های اسلامی، درباره اهتمام به «حق الناس»، دست مایه های ژرفی وجود داشته است.
  امام خمینی1 در امتداد این رویکرد در اظهارات و بیانات خویش و بویژه در عملکرد ده ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نمود تا گفتمان «حق مداری» و «حقوق شهروندی» را بارور نماید. اما چالش های نظری و عملی این حوزه همچنان در انتظار تامل ها و اندیشه ورزیهای نخبگان حوزه های گوناگون علوم اسلامی و اجتماعی است.خصوصا که در دوران معاصر و با پیشرفت تکنولوژی، عرصه های جدیدی از توجه به حقوق مردم پدید آمده است و این مقوله در حوزه های نوینی چون نظارت، توسعه، سلامت ، محیط زیست و تصدی مشاغل حائز اهمیت گردیده است.
  همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره)»، جایگاه حقوق مردم در حکومت دینی را با تأکید بر اندیشه های
  امام خمینی1 به بحث می گذارد.