همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س)

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

فراخوان

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از دغدغه های بنیادین جوامع بشری معاصر، مسأله «جایگاه حقوق مردم و چگونگی تأمین آن» است. گفتمان دینی، اغلب «تکلیف مدار» قلمداد شده است. پرسش اساسی این است که آیا حکومت دینی می تواند نسبت به کرامت انسان، حقوق و آزادی های شهروندان و به ویژه اقلیت ها، پایبند باشد؟ برخی به این مسأله با دیده تردید نگریسته اند. البته گفتمان دینی با مفهوم حق و حق مداری، بیگانه نبوده است و از دیرباز در پژوهش های اسلامی، درباره اهتمام به «حق الناس»، دست مایه های ژرفی وجود داشته است.

امام خمینی (س) در امتداد این رویکرد، در بیانات خویش و به ویژه در عملکرد ده ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش نمود تا گفتمان «حق مداری» و «حقوق شهروندی» را بارور نماید. اما چالش های نظری و عملی این حوزه، همچنان در انتظار تأملات و اندیشه ورزی های نخبگان حوزه های گوناگون علوم اسلامی و اجتماعی است. خصوصاً که در دوران معاصر و با پیشرفت تکنولوژی، عرصه های جدید از توجه به حقوق مردم، پدید آمده است و این مقوله در حوزه های نوینی چون نظارت، توسعه، سلامت، محیط زیست و تصدی مشاغل، حائز اهمیت گردیده است. همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) جایگاه حقوق مردم در حکومت دینی را با تأکید بر اندیشه های ایشان به بحث می گذارد. این همایش در ادامه همایش های مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) با عنوان «همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین» برگزار می گردد و به موضوع حقوق مردم و مبادی و مبانی آن در حکومت، می پردازد.

این همایش با هدایت ریاست عالی همایش، حضرت حجت الاسلام  والمسلمین سید محمد خاتمی و حمایت تولیت محترم آستان امام خمینی (س) آیت الله سید حسن خمینی و همراهی قائم مقام محترم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی آقای دکتر حمید انصاری و همکاری معاونت پژوهشی مؤسسه در مدت دو سال به سامان رسیده است .

اعضای شورای عالی همایش که با تصویب سیاست های کلان و برگزاری جلسات ماهیانه علمی بر قوت و اعتبار آن افزودند، عبارتند از : آقایان اساتید حضرت حجت الاسلام  والمسلمین سید محمد خاتمی، دکتر سید محمد هاشمی، دکتر حسین مهرپور، دکتر سید محمدرضا بهشتی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر کاظم قاضی زاده، حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی، دکتر محمدحسن ضیائی فر، دکتر حمید انصاری، دکتر علی محمد حاضری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار، دکتر عباس منوچهری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مقدم، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی، آقای مهدی میرزازاده، آقای علی داستانی و حجت الاسلام والمسلمین علی کمساری .

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) متکفل امور علمی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی و مؤسسه نوارغنون از همکاران علمی این همایش بوده اند و اساتید محترم شناخته شده در حوزه مباحث مربوط به مبادی، مبانی و مباحث حکومت اسلامی و حقوق مردم، آقایان اساتید شورایعالی و اساتید محترم، سید محمدعلی ایازی، سید جواد ورعی، دکتر محمدجواد ارسطا، دکتر سید صادق  حقیقت، دکتر سید علی میرموسوی و دکتر عبدالوهاب فراتی و مرحوم دکتر ناصر قربان نیا (که در حادثه منا،  جان خود را از دست دادند)، زحمت ارزیابی این مجموعه را بر عهده داشته اند و آقای علی داستانی، دبیر شورای راهبردی و اساتید محترم، آقایان دکتر سید محمدرضا بهشتی، دکتر داود فیرحی و دکتر محمدحسن  ضیایی فر، عضو شورای  راهبردی  همایش  بوده و در ارزیابی  و داوری  نهایی، همکاری  بیشتری  داشته اند. در پایان، از همه کسانی که به نوعی در باروری این همایش، ما را یاری کردند، صمیمانه تشکر می شود.