نخستین جشنواره داستان روح الله

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
به منظور پاسداشت و ترویج اندیشه های ناب بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(س) موسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی(س) اصفهان و مرکز تخصصی ادبیات و زبان و مرکز آفرینش های ادبی قلمستان برگزار می نمایند. محورهای همایش: ویژگی های شخصیتی، اخلاقی و عرفانی حضرت امام خمینی (س) اتفاقات و وقایع تاریخی پیرامون حضرت امام خمینی (س) سبک زندگی حضرت امام خمینی (س) تأثیر گذاری امام خمینی (س) در تحول شخصیت ها وحرکت های اجتماعی ایران و جهان آموزه های فقهی و علمی و سیره حضرت امام خمینی (س) برداشت آزاد از شخصیت و سیره حضرت امام خمینی (س)

خبرها و رویدادها
نمایش همه خبر‌ها