نخستین جشنواره داستان روح الله

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تمدید ارسال آثار

ارسال آثار تا تاریخ 20 فروردین 96 تمدید شد

به اطلاع می رساند زمان ارسال آثار تمدید شد علاقمندان می توانند آثار خود را تا تاریخ 20 فروردین ماه 96 از طریق سامانه ارسال نمایند