مسابقه عکس روح الله

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) اصفهان با همکاری کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان با هدف خلق ، ایده پردازی و کشف نگاه های نو و ماندگار با محوریت روایت شخصیت حضرت امام خمینی (س) با رویکرد هنری اقدام به برگزاری مسابقه عکس نموده است. با توجه به اینکه زندگی امروز با وجود تکنولوژی های جدید سرعت و شتاب مضاعفی به خود گرفته است و پدید آمدن تحولات شگفت انگیز از ویژگی های عصر حاضر است و هر آن ، اتفاقی جدید در حال وقوع است و این اتفاقات همچون حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل بوده و از دل زمان خارج می شوند .در نهایت این امر هجوم اطلاعات را بر مغز انسان امروزی وارد می کند . با توجه به اینکه زبان هنر همواره یک زبان جدید و نویی بوده است، با مدنظر داشتن این نکته که در تعریف خلاقیت آمده است که توانایی ترکیب اندیشه ها و نظرات در یک روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین شیوه های مختلف است .دبیرخانه این مسابقه قصد دارد با دوری جستن از هرگونه کلیشه ورزی به درک و دریافت بیان های جدیدی در هنر عکاسی امروز برسد. لذا خواهشمند است با درنظر گرفتن شیوه های مختلف عکاسی روز دنیا به موارد زیر توجه داشته و در آثار ارسالی اندیشه ها و تکنینک های مندرج در فراخوان را مدنظر تفکر خلاق خود داشته باشید.

خبرها و رویدادها
نمایش همه خبر‌ها