مسابقه عکس روح الله

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تمدید ارسال آثار مسابقه عکس روح الله

باسمه تعالی
به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (س) اصفهان  :
ستاد اجرایی مسابقه ملی عکس روح‌الله مهلت ارسال آثار به این جشنواره را تا 20 مردادماه تمدید نمود.

متن اطلاعیه :
ستاد اجرایی مسابقه عکس روح‌الله با مدنظر داشتن موارد زیر تصمیم به تمدید ارسال آثار تا 20 مردادماه سال جاری گرفت.
1) با توجه به اینکه این جشنواره یک جشنواره ملی است و با گسترش تبلیغات در کشور، دبیرخانه این جشنواره با سیر متقاضی در شهرهای دور و نزدیک کشورمان مواجه شد.
2) با توجه به اهمیت موضوع و فراخوان، نیاز به وجود کارگاه‌هایی برای بسط و گسترش ایده‌های جدید با حضور اساتید دیده شد.
3) سیر تقاضا از طریق ایمیل و تلفن به دبیرخانه در جهت دادن فرصت بیشتر به هنرمندان عکاس برای ارائه آثاری تأثیرگذار و ماندگارتر.
در ادامه فراخوان نمایشگاه بازنشر می‌گردد.
ستاد اجرایی مسابقه عکس ملی روح‌الله

گاه شمار فراخوان:
اعلام فراخوان 9 اردیبهشت 96
اردوی عکاسی (خمین ، جماران و مرقد امام (ره) ) 20 تا 22 اردیبهشت 96
آخرین مهلت ارسال 30 خردادماه 96  (  تا 20 مرداد تمدید شد )
داوری آثار 25  مرداد 96
اعلام نتایج 30 مرداد ماه 96
آئین اختتامیه و افتتاح نمایشگاه 23  شهریور ماه 1396

http://www.imam-khomeini-isf.ir

https://telegram.me/imam_isf