اولین جشنواره تئاتر استانی روح الله

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
ثبت نام
امام خمینی(س)سرچشمه زلال حقیقت و ‌‌‌‌گوهر یکتای که صدفش در دریای معرفت الهی پنهان است ایشان چراغ هدایت الهی است که باعث روشنایی صراط مستقیم در عصر جاهلیت ایران شد.فقیهی عادل، رهبری عالم، مجتهدی اعلم و سیاستمداری عارف و فیلسوفی محجوب و شاعری دلسوخته است که دفتری نا گشوده از ایثار و جوانمردی و شکوه که واژه در برابر عظمتش سرتعظیم فروآورده است. خورشیدی که با طلوع آن هزاران چشمه نور در زندگی ملت ایران جوشاند و روح اسلام را در کالبد جان اسلام و ایران دمید و آن را دوباره احیا کرد. در این راستا موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی(س) استان اصفهان جشنواره تاتر روح الله را در سه بخش تئاتر صحنه ای، خیابانی و نمایشنامه خوانی برگزارمی نماید.