هشتمین جشنواره بین المللی شعر یار و یادگار

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
شعر، ارمغان غواصی در ژرفای اندیشه و احساس است و زبان دل، رهیافت ناب انسان از سفر به ملکوت کلمات و رسیدن به فطرت، عاطفه و خیال، همسفران دل اند در جاده های تودرتوی اندیشه و مسافر، به تشنه کامی ماننده است که از زلال عشق و معرفت سیراب می گردد و حقیقت را از صمیم جان، بازتاب می دهد. از همان هشت سال پیش که اندیشه شکل گیری جشنواره ادبی با نام و یاد بنیانگذار نستوه انقلاب اسلامی ایران رقم خورد، بارقه های امید و باورمندی نسبت به نسلی تازه نفس که با وجود فاصله زمانی با دوران حیات پربرکت حضرت امام خمینی(ره) در ادراک و ترویج آگاهانه و هوشمندانه اندیشه ها و آرمانهای متعالی آن احیاگر بیداری اسلامی در جهان، از هیچ کوششی فروگذار نمی کند، عیان و جلوه گر بود و امروز که هشت بهار از عمر این نهال شکوفا می گذرد، ضرورت پیوند مبارک و هرچه بیشتر اندیشه ها و قلم های جدید با این مولود فرهنگی و ادبی احساس می شود، باشد که گامی هرچند کوچک در مسیر تبیین و ترویج اندیشه های متعالی روح الله، یادگاران گامی و مواریث گرانسنگ معنوی و انقلابی ایشان برداشته شود، انشاءالله. دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی شعر یارویادگار

خبرها و رویدادها
نمایش همه خبر‌ها