هشتمین جشنواره بین المللی شعر یار و یادگار

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

درباره ما

جشنواره یارویادگار که ماهیت ادبی داشته و هفت دوره را پشت سر گذاشته، تکریم از آرمانها و اندیشه های متعالی امام(ره) و یادگاران ایشان و بزرگداشت انقلاب اسلامی را در دستور کار قرار داده است،جزئیات هشتمین دوره در بخش اخبار جشنواره قابل پیگیری است.