مسابقه عکس روح الله

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) اصفهان برگزار می کند:

فراخوان مسابقه عکس روح الله

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) اصفهان با همکاری کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان با هدف خلق ، ایده پردازی و کشف نگاه های نو و ماندگار با محوریت روایت شخصیت حضرت امام خمینی (س) با رویکرد هنری اقدام به برگزاری مسابقه عکس نموده است.

بیشتر ...