همایش بین المللی قرآن و امام خمینی

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

درباره معنویت حضرت امام کم کار شده است

به گزارش جماران آیت الله العظمی مظاهری استاد برجسته اخلاق و رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: حضرت امام امتیازات بسیاری داشتند؛ هم از نظر علمی، هم از نظر معنوی، درایت و شجاعت امتیازهای بالا بالا داشتند؛ اما واقعیت این است که معنویت حضرت امام خیلی بالا بود، خدا در همین دنیا پاداش معنویت ایشان را داد؛ این نظام یعنی اسلام عزیز؛ و این نظام یعنی افتخاری برای ایشان. این نظام یعنی یک افتخار برای اسلام.

آیت الله العظمی مظاهری گفت: درباره معنویت حضرت امام کم کار شده است.
به گزارش جماران آیت الله العظمی مظاهری استاد برجسته اخلاق و رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: حضرت امام امتیازات بسیاری داشتند؛ هم از نظر علمی، هم از نظر معنوی، درایت و شجاعت امتیازهای بالا بالا داشتند؛ اما واقعیت این است که معنویت حضرت امام خیلی بالا بود، خدا در همین دنیا پاداش معنویت ایشان را داد؛ این نظام یعنی اسلام عزیز؛ و این نظام یعنی افتخاری برای ایشان. این نظام یعنی یک افتخار برای اسلام.

رییس حوزه علمیه افزود: مسئله این است که درباره معنویتی که حضرت امام داشت و پاداشی که خدا به امام داد؛ کم کار شده است، خیلی باید روی این ها کار شود. امیدوارم که همه دست به دست هم دهیم و درباره معنویت حضرت امام کار کنیم، مقاله بنویسیم، کتاب بنویسیم، درباره این نظام و تقدس این نظام و اهمیت این نظام و اینکه این نظام به معنویت ایشان و معنویت ایشان به این نظام گره می خورد مقاله بنویسیم، کتاب بنویسیم و حرف بزنیم.

این استاد برجسته اخلاق حوزه علمیه تأکید کرد: اگر دراین باره کار نکنیم، موضوع فراموش می شود؛ چرا که دشمن ما را به بن بست ها و اختلافهای عجیب غریب کشانده و بالاخره نگذاشت خیلی کار ها را انجام دهیم و من جمله این که ما درباره تطابق این نظام و معنویت حضرت امام و درباره این که اصل معنویت چه بوده و اینکه نظام چیست، کم کتاب داریم کم سخن گفته می شود می شود. خدا به همه ما توفیق بده انشاءالله به هر اندازه که می توانیم درباره تطابق نظام و معنویت حضرت امام و خصوصیات نظام کار کنیم به امید آن روز انشاءالله