همایش بین‌المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س)
سالن همایش های پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی - تهران 1395

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده: یکی از دغدغه های بنیادین جهان معاصر حقوق مردم و چگونگی تأمین آن است

حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده در همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) گفت: یکی از دغدغه های بنیادین جهان معاصر حقوق مردم و چگونگی تأمین آن است.

دبیر علمی همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)، با تأکید بر حق اجتماعی و سیاسی مردم در کنار حقوق سیاسی آنها، گفت: این همایش به دنبال این بود که بتوانیم حق سیاسی و اجتماعی مردم را در کنار حقوق خصوصی آنها سامان دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده در همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) گفت: یکی از دغدغه های بنیادین جهان معاصر حقوق مردم و چگونگی تأمین آن است. پرسش اساسی این است که آیا حکومت دینی می تواند نسبت به کرامت انسان، حقوق و آزادی شهروندان و به ویژه اقلیت ها پایبند باشد. برخی به این مسأله با دیده تردید نگریسته اند. البته گفتمان دینی با مفهوم حق و حق مداری بیگانه نبوده است و از دیرباز در پژوهش های اسلامی درباره اهتمام به حق الناس دست مایه های ژرفی وجود داشته است.

دبیر علمی همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) ادامه داد: امام خمینی (س) در امتداد این رویکرد در بیانات خویش به خصوص عملکرد 10 ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نمودند تا گفتمان حقمداری و توجه به حقوق شهروندی را بارور نمایند. اما چالش های نظری و عملی این حوزه همچنان در انتظار اندیشه ورزی های نخبگان حوزه های گوناگون حقوق اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه در دوران معاصر و با پیشرفت تکنولوژی عرصه های نوینی از توجه به حقوق مردم مطرح شده است، افزود: همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) جایگاه حقوق مردم در حکومت دینی را به بحث می گذارد و این همایش در ادامه همایش های مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) با موضوع «امام خمینی (س) و قلمرو مردم» برگزار می گردد.

قاضی زاده همچنین اظهار داشت: فعالیت های مجموعه همایش را در سه بخش سامان دادیم. یک بخش مجموعه مقالات است. 100 مقاله به دبیرخانه این همایش رسید و با توجه به بررسی ها 50 مقاله را در سه جلد آماده کردیم. بخش دیگری از فعالیت های همایش با توجه به چالش های شناخت حقوق مردم دارد، سه کارگروه تشکیل شد و  جلسات پرشوری را تشکیل دادند. مجموعه 50 جلسه این کارگروه ها در 3 جلد دیگر منتشر شده است.

وی ادامه داد: غیر از این دو فعالیت در شورای عالی همایش نیز جلسات منظمی برگزار می شد. همه اینها به جهت این بود که بتوانیم در حوزه حقوق مردم موضوع جدیدی را در گفتمان دینی مطرح کنیم. دیدگاه عمومی این است که از جهت اجتماعی مردم چیزی جز تکلیف ندارند. اما در این گفتمان تلاش شده که بتوانیم بر اساس اجتهاد صحیح حقوق مردم را مطرح کنیم.

دبیر علمی همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حق الناس بودن رأی مردم، گفت: این همایش دنبال به این بود که بتوانیم حق اجتماعی و سیاسی مردم را در کنار حقوق خصوصی سامان دهیم.

وی با بیان اینکه کمیسیون حقوق بشر اسلامی، مؤسسه علمی و پژوهشی فهیم و مؤسسه ماارغنون، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) را در برگزاری این همایش همراهی کردند، افزود: امیدواریم در ادامه همایش های «امام خمینی (س) و قلمرو مردم بتوانیم فضاهای دیگری را مطرح کنیم.