همایش بین‌المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س)
سالن همایش های پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی - تهران 1395

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

رونمایی از مجموعه آثار همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)»

مجموعه آثار همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)» عصر امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی رونمایی شد.

 

مجموعه آثار همایش بین المللی «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)» عصر امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی رونمایی شد. 

این مجموعه شامل هشت عنوان اثر است که سه جلد آن را مجموعه مقالات همایش، سه جلد مجموعه مباحث نشست های علمی و کارگروه های تخصصی (که در طول 2 سال در تهران و قم با حضور اساتید و کارشناسان برجسته حوزه و دانشگاه برگزار شده)، یک جلد مصاحبه های علمی به عنوان ویژه نامه همایش و یک جلد آن را نیز چکیده مقالات ارائه شده در پیش همایش سال 94 تشکیل می دهد.

این مجموعه عصر امروز با حضور یادگار امام و جمعی از اساتید اندیشه امام خمینی(س) رونمایی شد.