دهمین جشنواره بین المللی شعر یار و یادگار

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

خاطرات

سنت زندگینامه نویسى و نگارش خاطرات درباره خود، بزرگان و اکابر جامعه، قدمتى دیرینه و ماندگار در ضمیر تاریخ دینى کشورمان دارد. این سنت، اگرچه از قدیم الایام به شیوه اى شفاهى بوده، اما تدریجاً رنگ کتابت و نوشتارى به خود گرفته و به مرور زمان از غناى بیشترى برخوردار شده است. حساسیت، گرایشها و عشق و علاقه مردم این سرزمین پهناور به افراد پارسا و عارف، و نیز کسانى که در قلمرو علم و سیاست و فرهنگ تأثیرگذار و صاحب اثر بوده اند، همواره در محوریت اذهان و گفتارها بوده و حوادث دوران زندگى و حیات آنها مورد توجه قرار داشته است. پر واضح است که در این مسیر، هرچه نفوذ و مرتبه شخصیتهاى تاریخى از جایگاه ویژه و بالاترى برخوردار باشد، اینگونه حساسیتها از سوى جامعه، مردم و مورخان، افزونتر و عمیقتر مى باشد.

حضرت امام خمینى(س) به عنوان شخصیتى دوران ساز و اثرگذار در عصر کنونى، از این قاعده مستثنا نبوده و على رغم گذشت چندین سال از زمان رحلت آن بزرگوار، مکتوبات و نوشتارهاى متعددى در داخل و خارج کشور ایران درباره شخصیت پر رمز و راز ایشان نگاشته شده و مى شود، و هر کدام از روزنه اى به تبیین و تحلیل این شخصیت تحول آفرین معاصر پرداخته و تاریخ زندگى حضرتش را ترسیم مى نماید.

با کلیک روی بخش خاطرات با موضوع امام و انقلاب وارد صفحه مربوطه شوید.