نهمین جشنواره بین المللی شعر یارو یادگار

تا شروع رویداد:

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

بشنو از نی( دیوان امام )

(اشعار دیوان حضرت امام)

فهرست

  غزل‌گونه‌ها، قطعه‌ها و اشعار پراکنده

  غزلیّات

  قصاید

  رُباعیّات

  ترجیع‌بند

  مُسمّط‌ها

با کلیک روی اشعار دیوان حضرت امام(ره) وارد صفحه مربوطه شوید.